Bjuder ett mänskoöga
till stilla kärleksfest
oss kyliga och tröga
som folk är mest

Lägger som himmelsk läkning
för djupa själasår
en vän fri från beräkning
sin hand i vår

Synes en ljusglans
sprida sig
kring vår plågobädd
Då sitter vid vår sida
en gud förklädd

Hjalmar Gullberg