Bruno K Öijer, poeten, ger intryck av att ta sig själv på väldigt stort allvar och att vara i närmast total avsaknad av distans till sig själv.

Jag tror att det är dessa egenskaper jag uppskattar hos honom. Att han vågar vara allvarlig och nära sig själv och det han tror på.

Intervju