Att ringa upp sin barndom

Lans av ljus (nyårsdikt)

Du fick aldrig veta

Vi lämnade varje fest

Intervju